Adatvédelem

Az LA Communications Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma, IP és e-mail címe alapján.

Az LA Communications Kft. vállalja, hogy a lacom.hu weboldalra látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről) fokozott betartására.

Az LA Communications Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

Az adatok tárolásánál az LA Communications Kft. mindig a lehető legnagyobb biztonságot alkalmazza, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

Az LA Communications Kft. kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat kizárólag az aktuális ügylet lebonyolítására és a szolgáltatásait igénybevevő felhasználókról statisztikai kimutatások készítésére használja, azokat harmadik személynek nem adja át. E kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készül el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására.

A biztonságos üzemeltetés érdekében a lacom.hu cookie-ket küld az oldalra látogató gépére. Ezen cookie-k nem alkalmasak személyes adatok beazonosítására.

A lacom.hu weboldalára látogató személy, a kapcsolat aloldalon található űrlap kitöltésével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. Amennyiben kitöltötte a lacom.hu weboldalán található kapcsolat felvételi űrlapot, jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból (lacom@lacom.hu), jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.

Szerzői jog

Az LA Communications Kft. honlapján található szöveges, képi és minden egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll és szellemi tulajdonjog tárgyát képezi.

A lacom.hu látogatója jogosult a honlapon található tartalmáról, nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

A honlap tartalma

A lacom.hu weboldalon és a weboldal közösségi médiához kapcsolódó hiperlinkjein található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az LA Communications Kft. nem ad garanciát.

Az LA Communications Kft. nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az lacom.hu oldalra történő belépésből vagy azok használatából erednek.

Az LA Communications Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

Az LA Communicatons Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (úgynevezett hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az LA Communications Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.